Únava

Druhy únavy

Existuje niekoľko druhov únavy: aeróbna, anaeróbna, fyzická (telesná, svalová) únava, psychická fyziologická (prirodzená) únava a patologická únava.

Aeróbne

Ide o pomaly nastupujúcej únavu a je spôsobená poklesom energetických zásob glykogénu pri výkone.

Anaeróbne

Ide o rýchlo nastupujúcej únavu. Je spôsobená nadprodukciou kyseliny mliečnej v pracujúcich svaloch.

Fyzická

Vnímame ju ako slabosť a prejavuje sa poklesom svalovej sily, stratou rýchlosti a zhoršenou koordináciou.

Psychická

Tento typ únavy vnímame ako pocit vyčerpania, stratu koncentrácie alebo zhoršenie pamäte. Môže sa kombinovať s telesnou únavou.

Fyziologická

Vzniká prirodzene v priebehu pohybovej aktivity a po jej skončení zase postupne miznú.

Patologická

Patologická únava sa delí na akútnu a chronickú. Akútna je ľahším stupňom a ide predovšetkým o preťaženie organizmu. Pri chronickej únave dochádza k dlhodobému poklesu výkonu.